Autorem poselství k Mezinárodnímu dni tance 2016 je Salã Lemi Ponifasio

Vážení přátelé,

v příloze si vám dovolujeme zaslat Poselství k letošnímu Mezinárodnímu Dni tance, který bude jako každoročně slaven na celém světě dne 29. dubna.

Provolání, jehož autorem je letos samoanský choreograf, výtvarník a režisér Salã Lemi PONIFASIO, bude prostřednictvím nejvýznamnější světové divadelní organizace ITI / International Theatre Institute – Mezinárodní divadelní ústav/ čteno 29. dubna v divadlech celého světa.

Obracíme se proto na Vás se žádostí, zda by i ve vašem divadle tento večer jeviště mohl před představením zaznít text letošního Poselství, resp. abyste je zveřejnili ve vašem médiu.
Se srdečným pozdravem

Táňa FISCHEROVÁ v.r. Pavla PETROVÁ v.r.
prezidentka českého centra ITI výkonná ředitelka českého centra ITI

*

International Theatre Institute ITI
World Organization for the Performing Arts

International Dance Day Message 2016

POSELSTVÍ K MEZINÁRODNÍMU DNI TANCE
29. dubna 2016

Salã Lemi PONIFASIO
MODLITBA

Dotýkej se vesmíru
Zdroje našeho božství
Jenž ozařuje
Tváře našich předků

A my můžeme spatřit naše děti
Rozpínajíc se do výše, šíře i hloubky
Vše spojuje
V našich tělech a kostech
A paměti

Země se otáčí
Lidstvo je ve velkém pohybu
Želvy se srocují v tiché přípravě
Srdce je poraněné

Tanec ať stane se
Pohybem lásky
Pohybem spravedlnosti
Světlem pravdy

Salã Lemi Ponifasio
překlad Helena Albertová