Vize tance podporuje svým stanoviskem Tanec Praha a 420PEOPLE

V souvislosti s výrazným snížením víceletých grantů na léta 2018 – 2022 se některé organizace, jako např. členové VT – zapsané ústavy Tanec Praha a 420PEOPLE (ale také například soubor Cirk La Putyka), rozhodly dotaci nepřijmout. Akceptování až o 40% snížené dotace by pro ně znamenalo čtyřletý útlum aktivit, či práci v krizovém režimu. 

Tanec Praha a 420PEOPLE vysvětlil svoje rozhodnutí dopisem primátorce města Adrianě Krnáčové a radnímu Janu Wolfovi. Vize tance je svým prohlášením podpořila. Oba apely směřují k navázání dialogu o koncepčním řešení problému nedostatečného finacováním tance, nonverbálního divadla a oblasti nového cirkusu. Tyto obory se za posledních dvacet let významně posunuly ve svém vývoji, jedinečně reprezentují město i celou českou kulturu v zahraničí. Rozpočet města by měl na dynamiku těchto žánrů adekvátně reagovat.