Výzkum: Český tanec v datech – statistika, analýza, postoje

Vize tance spolu s profesními organizacemi Tanečním sdružením ČR, Nadačním fondem pro taneční kariéru a Cirqueonem spolupracuje na výzkumu, jehož hlavním organizátorem je Institut umění – Divadelní ústav.

Projekt navazuje na dva předchozí výzkumy z let 2007 a 2011, v nichž se po zhruba 30 letech podařilo soustředit a interpretovat komplexní statistické údaje o českém profesionálním tanci. Je tedy možné v celé řadě údajů provádět srovnání a sledovat vývojové tendence.

Kvantitativní část nového výzkum přinese statistické informace o uměleckém a manažerském personálu jak v nezávislém tanci (pojímaného v širokém spektru žánrů a druhů včetně nového cirkusu), tak v baletních souborech. Zvláště doplnění dat z oblasti současného tance, je velkou ambicí tohoto výzkumného projektu. Určitou výzvou je i pokus zmapovat, alespoň rámcově, oblast zábavního průmyslu. Výzkum, tak jako v předchozích letech, zjišťuje i údaje ze všech stupňů tanečního školství.

Kvalitativní část zjišťuje proměnu postojů k profesním tématům, jako je sociální problematika, vzdělávání, možnost profesního rozvoje apod.

Výsledky výzkumu budou předmětem konference, kterou uspořádá Vize tance v březnu roku 2017.

Dotazníky ke stažení naleznete níže. Vyplněné dotazníky posílejte na e-mail jana.navratova@vizetance.cz, a to do 28. 10. 2016.