Poselství k Mezinárodnímu dni tance 2017

Toto poselství je určené tanečníkům a milovníkům tance po celém světě. Publikováno bylo také jako pocta Trishe Brown, která zesnula 18. března 2017. Text z jejích písemností a prohlášení sestavila její blízká spolupracovnice Susan Rosenbergová. Najdeme v něm její pohled na její práci a hodnoty, které vyjadřuje.

19. 4. 2017

Otevřený dopis Ministru kultury Danielu Hermanovi

Vize tance zaslala ministru Hermannovi otevřený dopis, jímž reaguje na snížení rozpočtu určeného pro grantové řízení v oboru tanec a pohybové divadla na rok 2017. Toto snížení je v rozporu s vývojem rozpočtu MKČR, potřebami oboru a také s loni deklarovaným příslibem navýšení prostředků pro grantová řízení.