Formulujme svoje potřeby, zaznělo z Obýváku

Na setkání taneční profesní komunity v Altě objasnila předsedkyně Vize tance Jana Návratová dvě situace související s grantovým řízením. První se týkala Ministerstva kultury ČR, druhá Magistrátu hl. města Prahy. Na MKČR šlo o zachování výše prostředků v grantech na činnost po vzniku Programu uměleckých festivalů a v případě MHMP o převedení novocirkusových projektů pod taneční komisi na magistrátu, aniž by bylo explicitně garantováno finanční krytí požadavků projektů nového cirkusu. Výklad doplnila předsedkyně grantové komise MKČR pro tanec, pohybové a nonverbální divadlo Jana Bohutínská a zakladatelka Tance Praha a členka správní rady Vize tane Yvona Kreuzmannová.

Prezentace ukázala, že podpora státu vůči tanci a nonverbálnímu divadlu v posledních třech letech výrazně posílila a je třeba tento trend zachovat. Naproti tomu je tanec z rozpočtu města podporován zcela zanedbatelnou částkou v porovnání s jinými druhy umění. Tanec totiž jako jediný nemá příspěvkovou organizaci (literatura má městskou knihovnu, hudba koncertní budovy, výtvarné umění – Galerii hl. města Prahy atd.).
Seznam příspěvkových organizací ZDE.

Přítomní projevili zájem tuto situaci řešit a akceptovali návrh vedení Studia ALTA pořídit analýzu potřeb, která by se předložila vedení města. Svoji analýzu by založili zhruba na dvou otázkách:

1/ Jaké jsou slabiny/problémy našeho oboru?
2/ Jaká konkrétní změna by přispěla k rozvoji vaší činnosti?

Odpovědi mohu taneční profesionálové zasílat na adresu vizetance@vizetance.cz do 22.11.2017. Další zpracování bude předáno nezávislému expertovi.