O spolku

Spolek Vize tance vznikl v roce 2008. Navázal na činnost stejnojmenné neformální odborné platformy, jejíž členové se poprvé sešli v lednu 2006. Jejich odborná diskuse a aktivity vyústily v iniciativu na vytvoření Programu na podporu současného tanečního umění, který byl prezentován na mezinárodní konferenciv prosinci 2008.

Vize tance sdružuje umělecké profesionály – tanečníky, choreografy, pedagogy, manažery, teoretiky a kritiky, jejichž cílem je komunikovat s orgány státní správy, ministerstvy i vládou o přijetí a realizaci Programu na podporu současného tance, pohybového divadla a interdisciplinárních umění

Spolek Vize tance nabízí členství všem, kdož se ztotožňují s jeho posláním, kterým je postupná emancipace tanečního umění ve vztahu k ostatním uměleckým disciplinám, napomáhání jeho rozvoji na území ČR v adekvátních podmínkách, prostorových, finančních i personálních. Dlouhodobým cílem spolku je nastartovat rozvoj infrastruktury oboru a zvýšit celospolečenské uznání a zviditelnění současného tance v rámci České republiky i v zahraničí.

Hlavním cílem Vize tance o.s. je realizace Programu na podporu současného tance, pohybového divadla a interdisciplinárních umění. 

Hlavní programové cíle:

a/ profesionalizovat a stabilizovat podmínky pro současné taneční umění

b/ zařadit současné taneční umění, pohybové divadlo a interdisciplinární žánry v Česku do mezinárodního kontextu - pokud jde o organizační struktury i kvalitu.

c/ decentralizovat život současného tance a „nového divadla“. Pro tento cíl je třeba vyhodnotit podmínky pro rezidence, tvorbu a prezentaci v několika prostorách mimo Prahu a cíleně rozvíjet v několika dalších letech tyto vybrané oblasti. Je třeba naučit dále umělce zmíněných žánrů pracovat mimo Prahu, dát jim k tomu podmínky. A zaujmout tamní místní uměleckou komunitu.

d/ emancipovat tanec z postavení podřadného uměleckého druhu, zjednat mu společenský respekt jako důležité oblasti duchovního a společensky přínosného úsilí lidstva. Začlenit tanec do relevantních dokumentů, které s ním a jeho specifickými rysy dosud nepočítají

Orgány sdružení

Předseda: Jana Návratová
Revizor: Marta Lajnerová
Správní rada: Milada Borovičková, Marie Kinsky, Yvona Kreuzmannová, Jan Malík, Petra Kašparová, Nataša Novotná