Otevřený dopis nové vládě

Platforma uměleckých organizací adresovala Předsedovi vlády Andrejovi Babišovi apel na zařazení závazku 1% na kulturní výdaje do budoucího programového prohlášení vlády.

 

Předseda vlády České republiky
pan Andrej Babiš
Úřad vlády ČR
nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01 Praha 1

Na vědomí:
pan ministr Richard Brabec
paní Klára Dostálová navržená do funkce ministryně pro místní rozvoj
pan Tomáš Hüner navržený do funkce ministra průmyslu a obchodu
pan Lubomír Metnar navržený do funkce ministra vnitra
pan Jiří Milka navržený do funkce ministra zemědělství
paní Jaroslava Němcová navržená do funkce ministryně práce a sociálních věcí
pan ministr Robert Pelikán
pan Robert Plaga navržený do funkce ministra školství, mládeže a tělovýchovy
paní Alena Schillerová navržená do funkce ministryně financí
pan Martin Stropnický navržený do funkce ministra zahraničních věcí
paní Karla Šlechtová navržená do funkce ministryně obrany
pan Ilja Šmíd navržený do funkce ministra kultury
pan ministr Dan Ťok
pan Adam Vojtěch navržený do funkce ministra zdravotnictví

Věc: Navýšení rozpočtu MK ČR, otevřený dopis
V Praze 12. 12. 2017

 

Vážený pane premiére, vážení členové vlády,

obracíme se na Vás ve věci obsahu Programového prohlášení vlády, které má být v nejbližších dnech představeno poslancům Parlamentu ČR a veřejnosti.

Jako Platforma uměleckých profesních organizací, zastupující zájmy a potřeby profesionálů v segmentu živého umění, žádáme, aby nastupující vláda ve svém prohlášení deklarovala podporu kultury minimálně ve výši 1 %, a to bez zahrnutí částky na vyrovnání s církvemi a další s tím související náklady.

Domníváme se, že péče o kulturní hodnoty a podpora živého umění je vizitkou prosperující kultivované společnosti. Umění je také účinný nástroj vzdělávání a posilování demokratických a etických hodnot, což má dopad na celkovou kvalitu života společnosti. V neposlední řadě je oblast kultury objektivně ekonomicky přínosná, je na ni možno nahlížet jako na investici s významnou návratností.

Žádná z předchozích vlád dosud nedokázala podpořit kulturu plným 1 %, což je ve vyspělých zemích spodní hranice podílu vzhledem k rozpočtu státu.

Dle Vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2018 hrozí, že se tak nestane ani v následujícím období. Navrhovaných 13,034 mld. Kč totiž činí 0,955 %. Toto procentní vyjádření je opticky zkresleno započítáním částky na vyrovnání s církvemi a jejich další náklady, které činí cca 3,5 mld. Kč. Po jejich odečtení zjistíme, že skutečné výdaje na kulturu činí pouze 0,69% státního rozpočtu.

Domníváme se, že současná prosperující ekonomika umožňuje důstojnou podporu segmentu umění a kultury, a proto apelujeme na začlenění závazku minimálně 1 % na tuto oblast jako programový bod vládního prohlášení.

Věříme, že naši žádost shledáte jako opodstatněnou a relevantní.

Jménem Platformy uměleckých profesních organizací

S pozdravem

Ondřej Kepka, v.r. – prezident Herecké asociace Štěpán Kubišta, v.r. – předseda Asociace nezávislých divadel ČR Stanislav Moša, v.r. – předseda Asociace profesionálních divadel ČR Jana Návratová, v.r. – předsedkyně Vize tance Zdeněk Prokeš, v.r. – předseda Tanečního sdružení ČR