Studie o současném tanci

Od roku 2015 probíhá v českém tanci a příbuzných oborech unikátní výzkum, jehož výstupem je edice Český tanec v datech. V létě vyšla v rámci této edice publikace Jany Návratové věnovaná současnému tanci. Koncept výzkumu je založen primárně na sběru tzv. tvrdých dat, ale jeho podstatná část je také věnována postojovým otázkám. Studie tedy přináší vedle statistických ukazatelů, které řešitelka získala od individuálních respondentů i od nezávislých tanečních souborů, i názory oborových profesionálů na situaci na nezávislé scéně.

Jednotnou metodikou v rámci celého výzkumu postupovali i další autoři studií – balet a oblast tanečního vzdělávání mapoval Roman Vašek, nový cirkus Veronika Štefanová a nonverbální divadlo Alexej Byček.

Výzkum Český tanec datech navazuje na dřívější šetření, které dvojice Návratová – Vašek provedli poprvé už v roce 2006 a zhruba každých pět let se k mapování situace v taneční oblasti vracejí.

Do budoucna se budou věnovat tanci v zábavním průmyslu a profesionálnímu tanečnímu folkloru. 

Studie můžete stáhnout na tomto odkaze: https://www.idu.cz/temp/cesky-tanec-v-datech-soucasny-tanec-final.pdf

Celá edice je dostupná na tomto odkaze: ttps://www.idu.cz/cs/o-nas/veda-a-vyzkum/vedeckovyzkumne-projekty/706-cesky-tanec-v-datech