RE: Start – podpoříme vaše Vize!

Jste profesionálním tanečníkem, tanečním pedagogem nebo vedete taneční soubor?

Buďte s námi (opět) u toho!
Obnovujeme členskou základnu

Staňte se novými členy, nebo obnovte své členství a pojďte se společně s námi podílet se na rozvoji oborové platformy schopné prosazovat zájmy tanečníků a performerů v ČR

Co vám přinese členství ve Vizi tance?

  • stanete se součástí oborové taneční sítě
  • budete mít možnost podílet se na rozvoji taneční platformy schopné prosazovat vaše potřeby a zájmy
  • najdete prostor pro sdílení a komunikaci s dalšími lidmi z oblasti tance, pohybového divadla a nového divadla

Aktivity Vize tance

  • zastupujeme a hájíme společné zájmy tanečníků, choreografů, performerů, akrobatů, producentů, produkčních jednotek a dalších subjektů tance a pohybových umění
  • věnujeme se kulturní advokacii – komentujeme, připomínkujeme, lobbujeme
  • podporujeme vznik infrastruktury oboru a vytváření institucionálního zázemí
  • komunikujeme s uměleckými profesními organizacemi napříč obory
  • představujeme současný tanec široké veřejnosti: každoročně koordinujeme Den tance na mnoha místech ČR
  • usilujeme o mnohostranné zkvalitnění profesního života tanečních umělců
  • zabýváme se tzv. DRUHOU KARIÉROU – perspektivami tanečníků po skončení aktivního působení na scéně

K Vašemu rozhodnutí mohou přispět odpovědi na nejčastěji kladené otázky (FAQ):

1. Co je hlavním cílem Vize tance?
Vize usiluje o zásadní kvalitativní proměnu podmínek tvorby profesionálů v oblasti současného tance, pohybového divadla a interdisciplinárního umění. Vize se snaží především prosadit svůj Program, jehož nejdůležitějším bodem je vytvoření infrastruktury. Tanečníci v Čechách nemají totiž kde svá díla prezentovat, chybějí studia a sály vhodné pro tanec. Tyto prostory si pak musejí za drahé ceny najímat a rozpočet uměleckých projektů padne na pronájem prostorů a techniky.

Dalším cílem je, aby byl tanec respektovaným uměním, o kterém se píše a mluví, které je pokládáno za neméně významné jako jiné umělecké druhy. Aby zkrátka lidé nevnímali tanec jen jako zábavu, nerozlišovali pouze hip hop, balet, nebo jako disciplíny ve Star Dance. Tanec je kulturní fenomén, který zahrnuje řadu oborů, stylů, technik, žánrů a má obrovský kultivační potenciál a měl by proto být i součástí základní výchovy.

Filozofie Vize tance o.s. je založená na principech fungování občanské společnosti. Zkrátka - nikdo za nás nic neudělá, musíme se sami o svůj obor postarat. Vizi tance můžeme společně budovat jako instituci, která bude zastupovat naše zájmy vůči orgánům státní správy (ministerstvo, vláda) a samosprávy (krajské a obecní úřady).

2. Jsem tanečník a nevím, jak konkrétně mohu ve Vizi fungovat.
Jako tanečník se můžete podělit o svoje zkušenosti, podpořit tzv. mapping − informovat o problémech, nedostatcích, konkrétních potřebách, na něž jste ve své praxi narazil; zapojit se do diskusí a konkrétních projektů Vize (např. oslava Dne tance, semináře, konference) a to jako organizátor, lektor, konzultant. Filozofie činnosti Vize je totiž zásadně spjatá s modelem fungování občanské společnosti – to znamená, že staví na iniciativě, kreativitě, ochotě spolupracovat a inspirovat sebe i ostatní. Samozřejmě také spolehlivě svoje úkoly plnit. Jsme všichni na jednom parketu!

3. Co mi členství ve Vizi může přinést?
Především se stanete součástí profesní asociace a vašemu hlasu bude někdo naslouchat a zajímat se o něj. Pomůžete vytvořit instituci, která bude schopna prosazovat a hájit zájmy taneční oblasti.

Vize je místem, kde můžete komunikovat s lidmi z oboru, a to v celém širokém spektru od folkloru po street, od Aše po Zlín.

4. Kdo jsou členové Vize tance?
Vizi tance dnes tvoří asi stovka členů, kteří působí v nejrůznějších tanečních profesích – choreografové, manažeři, pedagogové, kritici, tanečníci.

5. Je Vize určená jen profesionálům, nebo i amatérským tanečníkům a choreografům?
Vize usiluje o to, aby byl tanec vnímán jako profesionální umění a ne jen jako volnočasová aktivita. Vedoucí nejrůznějších amatérských souborů by měli být kvalifikovaní, dobře pedagogicky i tanečně vzdělaní. Hranici mezi profesionálním a amatérským tancem vnímáme v některých případech jako relativní.

6. Může se stát členem Vize tanečník hip hopu, nebo stepu?
Jistě, může.

7. Je Vize tance pražská záležitost, nebo je určená i regionům?
Sdružení Vize tance vzniklo v roce 2006 jako neformální odborná platforma, kterou tvořily osobnosti jak z Prahy, tak z regionů. Od svého počátku, tedy i po změně na občanské sdružení, má Vize celorepublikový záběr a spolupráci center a regionů považuje za jednu ze svých priorit. Vždyť jedním z hlavních pilířů programového dokumentu je vytvoření sítě regionálních multifunkčních a choreografických center. Aktivity Vize v krajích, obcích a městech mají podpořit rozšiřování povědomí o tanci a praktický rozvoj – tvorbu, prezentaci i kontinuální činnost tanečních subjektů.

Tyto otázky mohou být dále rozšířeny – napište nám svůj dotaz na: vizetance@vizetance.cz

Jak na to?

Jste-li jednotlivec, vyplňte přihlášku zde: https://docs.google.com/a/vizetance.cz/forms/d/1dzMXQsJBSeUdts7mF5GNa5K4...

Jste-li spolek/organizace/instituce, vyplňte přihlášku zde: https://docs.google.com/a/vizetance.cz/forms/d/e/1FAIpQLSeu2AUOLkTG66ReL...

Po Vašem přijetí Správní radou obdržíte potvrzení o členství a zaplatíte členský poplatek v min. výši 300 Kč na číslo účtu 152924309/0800 (VS Vám bude přidělen).